ไทจง บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม ราคาคุ้ม

รหัสสินค้า : BT-TPE006_VZ

ไทจง บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม ราคาคุ้ม


ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท


เดินทาง เม.ย. - มิ.ย. 2562

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

สายการบิน VietJet Air (VZ)


ไฮไลท์


ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้น)

ชม อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว และถนนโบราณจิ่วเฟิ่น

ชอปปิง ย่านซีเหมินติง และตลาดปลาไทเป

ชมอนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค และล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา

สักการะ อัฐิของพระถังซําจั๋ง ณ วัดพระถังซําจั๋งหรือ วัดเสวียนกวง

สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่

เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง หมู่บ้านเก่าของทหารผ่านศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีน

พิเศษ!! MIYAHARA ICE CREAM ไอศกรีมชื่อดัง และชิมชาอู่หลง

แถมฟรี!! ชุด Gift Set ถุงผ้า+ร่ม+พัด


จำนวน
THB 13,900.00

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 131,991