ทัวร์เกาหลี เกาะเจจู

รหัสสินค้า : ๋๊๋๊JEJU

JEJU SPECIAL SPRING


รายละเอียดโปรแกรม คลิ๊ก


FlightDeparture date

  ZE552 02.35-09.30  

Arrival date

  ZE551 21.30-01.05   Program tour

1 Dayพบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ

2 Dayเดินทางถึงสนามบินเจจู - อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค - ภูเขาซองอัค - วัดซันบังซา - จูซังจอลลี่

3 Dayยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง - ซอพจิโกจิ - ร้านน้ำมันสน - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป - ปั่นจักรยาน Rail Bike

4 Dayยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร - ร้านค้าสมุนไพร - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - ศูนย์เครื่องสำอาง - ศูนย์โสม - ดิวตี้ฟรี - ดาวทาวน์เมืองเชจู - ออกจากสนามบินเจจู - กรุงเทพ

จำนวน
THB 7,900.00

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 131,994