เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน (บานาฮิลล์สงกรานต์ )

SKU : DD0003

Day 1

กรุงเทพมหานคร ท่าอากาศยานดอนเมือง (DD.... : 02.10-03.45)


Day 2

ท่าอากาศยานดอนเมือง–ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง–ฮอยอัน-หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน-บานาฮิลล์(ค้างคืน)-กระเช้าลอยฟ้า


Day 3

บานาฮิลล์-สวนสนุก The Fantasy Park-สวนดอกไม้-สะพานโกเด้นบริดจ์-เมืองเว้-ตลาดดองบา-ล่องเรือแม่น้ำหอม-แต่งชุดจักรพรรดิทานอาหารเย็น


Day 4

วัดเทียนมู่-พระราชวังไดโน้ย-สินค้า OTOP-เมืองลังโก-ดานัง-สะพานแห่งความรัก


Day 5

วัดลินห์อึ๋ง-สะพานมังกร-พิพิธภัณฑ์ศิลปะ-โบสถ์ลูกไก่-ตลาดฮาน-ช้อปปิ้ง Vincom Center-ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง


Day 6

ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง-ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร (DD.... : 00.15-01.45)


วันเดินทาง จำนวน 35 ท่าน/กรุ๊ป

12 – 17 เมษายน 2562 (BUS 4) 19,888

12 – 17 เมษายน 2562 (BUS 5) 19,888

12 – 17 เมษายน 2562 (BUS 6) 19,888

12 – 17 เมษายน 2562 (BUS 7) 19,888

13 – 18 เมษายน 2562 (BUS 1) 19,888

13 – 18 เมษายน 2562 (BUS 2) 19,888

ราคาไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับรถ 800 บาท/ท่าน


โปรแกรม คลิ๊ก https://drive.google.com/open?id=1h3rSwxYGg4zgyayNGUQJeJ2rDwrTBCg6

จำนวน
THB 19,600.00
THB 19,888.00

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 122,466