ทัวร์ภูเก็ต ขี่เจ็ทสกี เที่ยว4เกาะ

ทัวร์ภูเก็ต ขี่เจ็ทสกี เที่ยว4เกาะ


ทัวร์ภูเก็ต ขี่เจ็ทสกี เที่ยว4เกาะ
รหัสทัวร์
PKG_0074
จำนวนวันเดินทาง
1วัน
กำหนดการเดินทาง
07 ม.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65
ราคาเริ่มต้น
3,900 บาท/ท่าน ไฮไลท์

 • สำรวจธรรมชาติ สัมผัสความสมบูรณ์ของป่าโกงกาง
 • ชมวิว ถ่ายรูป และให้อาหารลิงบนเกาะลิง
 • ขับเจ็ทสกีล่องไปยังเกาะนาคาน้อย เกาะส่วนตัว พักผ่อนบนเกาะ ว่ายน้ำ และดำน้ำตื้นบริเวณเกาะ
 • ขับเจ็ทสกีล่องต่อไปยังเกาะมังกร หรือเกาะแพ ขับเจ็ทสกีเทียบชายหาด เพลิดเพลินกับการถ่ายรูป เดินเล่น และเล่นน้ำ พักผ่อนตามอัธยาศัย

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าเรืออ่าวปอ – Jet Ski ครึ่งวัน เกาะนาคาใหญ่ – เกาะนาคาน้อย - เกาะแพ

Jet Ski

ราคา / ท่าน
3,900 บาท
รายการ ราคา / ท่านสถานะ
  Jet Ski 3,900

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

 อัตรานี้รวม

 • ค่า Jet Ski และน้ำมัน
 • บริการของว่าง ขนมขบเคี้ยว พร้อม ผลไม้ เครื่องดื่ม น้ำแร่ และเครื่องดื่มชูกำลัง ท่านละ 1 ชุด
 • เสื้อชูชีพ
 • เจ้าหน้าที่เจ็ทสกี และนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • ประกันอุบัติเหตุฯ นักท่องเที่ยว
 • ค่าธรรมเนียมในการใช้สะพานอ่าวปอ
 • ใช้บริการได้ตั้งแต่ตุลาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2565

 อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการชำระเงิน หากแจ้งภายหลังการชำระเงิน ทางบริษัทฯ จะไม่ออกย้อนหลังให้ทุกกรณี)
 • ค่าใช้จ่ายพาหนะในการเดินทางต่างๆ

 นโยบายการยกเลิก

 • กรุณาแจ้งรายละเอียด - ชื่อผู้ติดต่อ และ ช่องทางติดต่อ (เช่น เบอร์มือถือ อีเมล์ ไลน์ไอดี เป็นต้น) - วันที่เข้าใช้บริการ - ส่งรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดมาที่ ejourneyland@gmail.com
 • เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลแล้ว จะติดต่อกลับ เพื่อยืนยันการจอง พร้อมรายละเอียด
 • ชำระเงินเต็มจำนวน ภายใน 2 วัน หลังทำการจอง หากไม่ชำระมัดจำตามกำหนด ขออนุญาตตัดแพคเก็จให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่ การชำระไม่ครบ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข ทางผู้จัดมีสิทธิยกเลิกแพคเก็จและขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก
จำนวนผู้เข้าชม 25 ครั้ง


 แพคเกจทัวร์ที่คล้ายกัน


ไทย

แพ็กเกจทัวร์แม่ฮองสอน เมืองสูงเสียดฟ้า หลั่นล้าบ้านรักไทย @แม่ฮองสอน ปาย 3วัน 2คืน   29
รหัสทัวร์ :: PKG_0180

แพ็กเกจทัวร์แม่ฮองสอน เมืองสูงเสียดฟ้า หลั่นล้าบ้านรักไทย @แม่ฮองสอน ปาย 3วัน 2คืน


จำนวนวัน
3วัน 2คืน
จองได้แล้ววันนี้

09 พ.ย. 65 - 31 มี.ค. 66

ราคาเริ่มต้น 7,700 บาท/ท่าน