แพ็กเกจทัวร์น่าน Slow Life เมืองแห่งหุบเขา@น่าน ปัว 3วัน 2คืน

แพ็กเกจทัวร์น่าน Slow Life เมืองแห่งหุบเขา@น่าน ปัว 3วัน 2คืน


แพ็กเกจทัวร์น่าน Slow Life เมืองแห่งหุบเขา@น่าน ปัว 3วัน 2คืน
รหัสทัวร์
PKG_0182
จำนวนวันเดินทาง
3วัน 2คืน
กำหนดการเดินทาง
09 พ.ย. 65 - 31 มี.ค. 66
ราคาเริ่มต้น
6,500 บาท/ท่าน ไฮไลท์

 • โค้งเลข3
 • โค้งพับผ้า
 • ถนนลอยฟ้า
 • บ่อเกลือสินธุ์เทา
 • รฤกบ่อเกลือ
 • จุดชมวิว1715
 • วัดภูเก็ต
 • ฉำฉาคาเฟ่
 • วัดศรีมงคล
 • ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ
 • หอศิลป์ริมน่าน
 • วัดพระธาตุเขาน้อย
 • วัดพระธาตุแช่แห้ง
 • วัดภูมินทร์
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน
 • ซุ้มต้นลีลาวดี
 • วัดน้อย
 • Workshop@บ้านตั๋วเมือง คุ้ม๙
 • เฮือนฮังต่อ

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  จุดนัดหมาย - น่าน – โค้งเลข3 - โค้งพับผ้า – ถนนลอยฟ้า - บ่อเกลือสินธุ์เทา – รฤกบ่อเกลือ - จุดชมวิว1715 – วัดภูเก็ต ( - / L / D )
 • วันที่

  2

  ฉำฉาคาเฟ่ - วัดศรีมงคล - ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ - หอศิลป์ริมน่าน - วัดพระธาตุเขาน้อย ( B / L / D )
 • วันที่

  3

  วัดพระธาตุแช่แห้ง – วัดภูมินทร์ – พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน - ซุ้มต้นลีลาวดี - วัดน้อย – Workshop@บ้านตั๋วเมือง คุ้ม๙ – เฮือนฮังต่อ - ซื้อของฝาก – เดินทางกลับ ( B / L / - )
รายการ ราคาท่านละสถานะ
  เดินทาง 8 ท่าน 6,500
  เดินทาง 2 ท่าน 8,900
  พักเดี่ยว 1,200

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการเช็คที่นั่งว่าง และจองทัวร์
 • ช่องทาง LINE OFFICIAL  คลิ๊ก  https://lin.ee/yVjUyuM
 • FACEBOOK : พาเที่ยวทั่วไทย พาไปทั่วโลก 
 • EMAIL : navigator.trvl@gmail.com

 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน (กรณีจองน้อยกว่า 30 วันก่อนเดินทาง ชำระยอด 100%)

 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)

 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต

 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน

 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 50 ครั้ง


 แพคเกจทัวร์ที่คล้ายกัน


ไทย

แพ็กเกจทัวร์แม่ฮองสอน เมืองสูงเสียดฟ้า หลั่นล้าบ้านรักไทย @แม่ฮองสอน ปาย 3วัน 2คืน   46
รหัสทัวร์ :: PKG_0180

แพ็กเกจทัวร์แม่ฮองสอน เมืองสูงเสียดฟ้า หลั่นล้าบ้านรักไทย @แม่ฮองสอน ปาย 3วัน 2คืน


จำนวนวัน
3วัน 2คืน
จองได้แล้ววันนี้

09 พ.ย. 65 - 31 มี.ค. 66

ราคาเริ่มต้น 7,700 บาท/ท่าน