>

บัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์พระราชวังปักกิ่ง (พระราชวังต้องห้าม)

บัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์พระราชวังปักกิ่ง (พระราชวังต้องห้าม)


บัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์พระราชวังปักกิ่ง (พระราชวังต้องห้าม)
รหัสทัวร์
TKA19055
ราคาเริ่มต้น
575 บาท/ท่าน ไฮไลท์

 • เข้าไปยังพระราชวังต้องห้าม (Forbidden City) ซึ่งเป็นหนึ่งในอาคารไม้โบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลกและพระราชวังหลวงในประเทศจีน ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก
 • เยี่ยมชมเขตพระราชฐานของวังในอดีต ซึ่งถูกใช้เป็นสถานที่จัดงานเลี้ยงและว่าราชการแผ่นดิน รวมถึงยังเป็นที่ประทับของฮ่องเต้อีกด้วย
 • สำรวจความงดงามของพระราชอุทยานหลวงและห้องต่าง ๆ ภายในพระราชวังกว่า 8,000 ห้อง พร้อมชมทิวทัศน์, สถาปัตยกรรม, เฟอร์นิเจอร์ และศิลปวัตถุอีกมากมาย
 • ตื่นตาตื่นใจไปกับคอลเลคชันของวัตถุโบราณกว่าหนึ่งล้านชิ้นและเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ราชวงศ์จีนให้มากยิ่งขึ้น
 • หากคุณต้องการทัวร์พร้อมเรียนรู้ประวัติศาสตร์จีนไปกับไกด์ผู้รอบรู้ อย่าลืมจอง ทัวร์ชมพิพิธภัณฑ์พระราชวังปักกิ่ง, ทัวร์ดื่มด่ำวัฒนธรรมวังหลวง และ ทัวร์ชมกรุงปักกิ่งฉบับสมบูรณ์! หรือหากคุณอยากท่องเที่ยวเมืองปักกิ่งแบบ 1 วัน ก็อย่าลืมจอง ทัวร์เต็มวัน นี้ดูสักหน่อย
 • หากได้มาเยือนปักกิ่งแล้วก็อย่าลืมไปเยือน กำแพงเมืองจีน ด่านมู่เถียนยวี่ เพื่อชมความงดงามจากด้านบนกระเช้า หรือจะร่วม ทัวร์ ด่านมู่เถียนยวี่ ก็ได้เช่นกัน

 แผนที่


* กรุณาทำการเช็คราคากับเราอีกครั้งก่อนทำการจอง ขอบคุณค่ะ *
ประเภทบัตร ราคา/บาท สถานะ
ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว พระราชวังต้องห้าม (บัตรผู้ใหญ่) 575
ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว - บัตรเข้าชมทุกสถานที่ท่องเที่ยว พระราชวังต้องห้าม + ห้องแสดงนาฬิกา + ห้องแสดงสมบัติ 658
ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว - บัตรเข้าชมทุกสถานที่ท่องเที่ยว พระราชวังต้องห้าม + ห้องแสดงสมบัติ 610
ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว - บัตรเข้าชมทุกสถานที่ท่องเที่ยว พระราชวังต้องห้าม + ห้องแสดงนาฬิกา 610
ทัวร์พระราชวังต้องห้ามครึ่งวัน 902
ทัวร์พระราชวังต้องห้ามและสวนจิงซานครึ่งวัน 945

* กรุณาทำการเช็คราคากับเราอีกครั้งก่อนทำการจอง ขอบคุณค่ะ *

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

 อัตรานี้รวม

 • บัตรช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว (บัตรผู้ใหญ่)
 • บัตรช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว - บัตรเข้าชมทุกสถานที่ท่องเที่ยว
 • บัตรทัวร์พระราชวังต้องห้ามครึ่งวัน
 • บัตรทัวร์พระราชวังต้องห้ามและสวนจิงซานครึ่งวัน
 • ไกด์ทัวร์ภาษาอังกฤษ หรือไกด์ทัวร์ภาษาจีน

 อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ

 หมายเหตุ

 • สะดวกสบายไปกับ บริการรถโดยสารส่วนตัวจากตัวเมืองปักกิ่ง สำหรับการออกเดินทางสำรวจกรุงปักกิ่งตลอดทั้งวัน
 • จอง ทัวร์เที่ยวชมกรุงปักกิ่งแบบส่วนตัว เพื่อไปพบกับสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ๆ ของเมือง และไปลิ่มรสชาติของเป็ดปักกิ่งที่ภัตตาคารเฉวียนจวี้เต๋อชื่อดัง!
 • ราคาที่เเสดงเบื้่องต้น อาจมีการเปลี่ยนเเปลงตามเรทเงินในเเต่ละวัน กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่
จำนวนผู้เข้าชม 55 ครั้ง


บัตรเข้าชมที่คล้ายกัน