ทัวร์เกาหลี Korea Value Plus Colorful 5 วัน 3 คืน (ต.ค.2561)

ทัวร์เกาหลี  Korea Value Plus Colorful วัน 3 คืน

 ราคาเริ่มต้นที่ 14,999.-

   เดินทางเดือน ตุลาคม 2561  

เดินทาง 
7-11 ต.ค. 61 
17-21 ต.ค. 61
21-25 ต.ค. 61
22-26 ต.ค. 61
24-28 ต.ค. 61
31 ต.ค. -  4 พ.ย. 61 

โดยสายการบิน EASTAR *JET 

หมู่บ้านฝรั่งเศส  เกาะนามิ  ป้อมปราการฮวาซองเอเวอร์แลนด์  พระราชวังเคียงบก กรุงโซลทาวเวอร์   วัดโชเกซาช้อปปิ้งเต็มอิ่ม! ทงแดมุน  เมียงดง   อินซาดง 

ทัวร์เกาหลี  Korea Value Plus Colorful วัน 3 คืน

 

ราคาเริ่มต้นที่ 14,999.-

Visitors: 117,050