ทัวร์เกาหลี เที่ยวสุดคุ้ม จัดเต็ม ต.ค.-พ.ย.2561

ทัวร์เกาหลี เที่ยวสุดคุ้ม จัดเต็ม Korea Value Plus สายใหม 6 วัน 3 คืน 

 ราคาเริ่มต้นที่ 14,999.-  

 

เดินทางตั้งแต่เดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561

 เดินทาง

 8-13 ตค. 61

10-15 ตค. 61

11-16 ตค. 61

12-17 ตค. 61

13-18 ตค. 61

14-19 ตค. 61

16-21 ตค. 61

24-29 ตค. 61

30ตค.-4พย. 61

6-11 พ.ย. 61

15-20 พ.ย. 61 

20-25 พ.ย. 61

22-27 พ.ย. 61

28 พ.ย. 61- 3ธ.ค. 61 

 

โดยสายการบิน AIR ASIA X        

           หมู่บ้านเทพนิยาย เกาะนามิ สวนสนุกอเวอร์แลนด์ ดงแดมุน 
โซล ทาวน์เวอร์ 
เมียงดง
Visitors: 117,051