เกาหลี เล่นสกี ตะลุยหิมะ (ธ.ค.-ก.พ.62)

ทัวร์เกาหลี  Korea Value Plus น้ำแข็งใส 6 วัน 3 คืน 

ราคาเริ่มต้นที่ 16,999.-  

 

 

 
 เดินทางเดือน ธันวาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562   

เดินทาง

4-9 ธค. 61 

6-11ธค. 61

11-16 ธค. 61 

13-18 ธค. 61 

18-23 ธค. 61 

5-10 กพ. 62 

 7-12 กพ. 62 

12-17 กพ. 62 

14-19 กพ. 62

20-25 กพ. 62

 21-26 กพ. 62 

โดยสายการบิน  AIR ASIA X 

หมู่บ้านเทพนิยาย  เกาะนามิ  ไร่สตอเบอร์รี่

เล่นสกี  สวยสนุกเอเวอร์แลนด์    ดงแดมุน  โซล ทาวน์เวอร์

 เมียงดง 

 
Visitors: 117,050