เช่าWIFI

*wifi ทีจีนไม่สามารถเชื่อมต่อfacebook/line/ig/google ได ้แต่ซิม Travel Asia สามารถใช้ได้ค่ะ

500MB/128Kbps หมายถึง จำนวนปริมาณข้อมูลhighspeedทีสามารถใช้ได้ต่อวัน คือ 500MB

หากใช้เกินความเร็วจะปรับลดลงเหลือ 128kbpsและจะกลับมาใช้ได้ใหม่ในวันถัดไป


การจัดส่งและการส่งกลับคืน

ส่งไป

ง่ายต่อการรับ 
เรามั่นใจว่าจะอุปกรณ์จะถึงล่วงหน้า1วันก่อนวันกำหนดวันรับตามที่ได้สั่งในตอนแรก

ไทย

สถานที่รับสินค้าที่ไทย : สามารถเลือกรับสินค้าได้ที่บ้าน ที่ทำงาน(เฉพาะกรุงเทพ) และสนามบินดังนี้

สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เปิดทำการตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน รับฟรี สถานที่รับของ MAP
สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 เปิดทำการตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน ค่าบริการรับสินค้า 75บาท สถานที่รับของ MAP

ส่งฟรี

สถานที่จัดส่งฟรี : ไปรษณีย์ในสนามบิน (ตามสถานที่และเวลาด้านล่าง) โรงแรม บ้านพัก ที่ทำงาน

นาริตะ เทอรมินอล 1 เปิดทำการ 8:30am - 8:00pm ทุกวัน สถานที่รับของ MAP
นาริตะ เทอรมินอล 2 เปิดทำการ 8:30am - 8:00pm ทุกวัน สถานที่รับของ MAP
คันไซ (KIX) เปิดทำการ 9am -5pm ทุกวัน สถานที่รับของ MAP
ชิวบุ(Centrair) เปิดทำการ 6:30-21:30 ทุกวัน สถานที่รับของ MAP
ชิโทเซะ (ฮอกไกโด) เปิดทำการ 9am -5pm ทุกวัน สถานที่รับของ MAP

กรุณาเลือกวิธีการชำระแบบพรีเมี่ยมเมื่อท่านไปรับที่สนามบินฮาเนดะ

การส่งแบบพรีเมี่ยม

เวลาทำการของไปรษณีย์ที่สนามบินในช่วงเวลาอื่น (เวลาเช้าตรู่ หรือ ช่วงเย็น)

นาริตะ เทอรมินอล 1 เปิดทำการ 6:30-เที่ยวบินสุดท้าย ทุกวัน 540 เยน สถานที่รับของ MAP
นาริตะ เทอรมินอล 2 เปิดทำการ 6:30-เที่ยวบินสุดท้าย ทุกวัน 540 เยน สถานที่รับของ MAP
คันไซ (KIX) เปิดทำการ 6:30-22:30 ทุกวัน 1,420 เยน สถานที่รับของ MAP
ฮาเนดะ ตลอด24ชั่วโมง ทุกวัน 1,220 เยน สถานที่รับของ MAP
ชิโทเซ(ฮอกไกโด) เปิดทำการ 7:30-19:00 ทุกวัน 1,620 เยน สถานที่รับของ MAP
สนามบินฟุกุโอกะ เปิดทำการ 8:00-21:00 ทุกวัน 1,620 เยน สถานที่รับของ MAP

ข้อตกลงในการเช่า

ข้อตกลงนี้ใช้สำหรับบุคคลที่ทำการเช่าอุปกรณ์อินเตอร์เน็ตผู้เช่าจะต้องเห็นด้วยกับข้อตกลงและเงื่อนไขอย่างเคร่งครัด

 1. สินค้าที่ให้บริการเช่ายืมหมายถึงอุปกรณ์ใดๆที่มีชื่อในรายชื่อ สัญญาเช่าแต่ไม่ได้จำกัดไปถึงเครื่องจำหน่ายเครื่องแปลงสัญญาณ ซิมการ์ด และซีดี
 2. สำหรับผู้เช่าใช้บริการจะมีอำนาจใช้เฉพาะส่วนบุคคลและไม่สามารถให้ ผู้อื่นที่ไม่ได้รับอนุญาติให้เช่าต่อและขาย สินค้าทุกชนิดต้องถูกใช้ให้ถูกต้องตามกฏหมาย
 3. สัญญาฉบับนี้มีผลทันทีที่ Wealth Avenue LPได้รับการชำระเงินจากลูกค้า
 4. ราคาค่าเช่าขึ้นอยู่กับเงื่อนไขสัญญาการเช่าที่ถูกตั้งเอาไว้ในสัญญา
 5. ค่าบริการเช่าสัญญาณถูกคิดรวมกับค่าเช่าสินค้าไว้แล้ว
 6. การยกเลิกสัญญาการเช่าสินค้าจะต้องทำก่อนเวลา8โมงเช้าและอย่างน้อยภายในเวลา3วันก่อนการเริ่มใช้บริการ ในกรณีดังกล่าวจะไม่ค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติม แต่อย่างไรก็ตามไม่ว่ากรณีการยก เลิกใดๆก็ตามหลังจากกำหนดเวลาต้องเสียค่าปรับในการยกเลิกค่าขนส่งเป็นเงิน จำนวน500บาท
 7. การถ่ายโอนสินค้าหมายถึงสินค้าใดๆก็ตามที่ถูกส่งถึงผู้ใช้บริการอย่างถูกต้องตามกฏหมาย
 8. วันในการเช่าบริการหมายถึงวันที่ลูกค้ามีความประสงค์ที่จะรับ อุปกรณ์ในสถานที่ๆลูกค้าระบุไว้ การสิ้นสุดการเช่าบริการคือ วันสุดท้ายที่ลูกค้ามีความประสงค์จะใช้บริการ ลูกค้าจะต้องคืนสินค้าภายในวันถัดไป
 9. ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบผลที่เกิดขึ้นตามขบวนการกฏหมายในกรณีที่ สัญญายังไม่มีสิ้นสุดหรือการประพฤติที่ผิดนอกเหนือสัญญาที่ได้ทำไว้แต่แรก
 10. ในกรณีที่อุปกรณ์ที่ให้เช่าได้เกิดความเสียหายหรือสูญหายภายในระยะ เวลาที่ได้ทำสัญญาโดยที่ลูกค้าจะถูกปรับตามราคาที่ Wealth Avenue LP ได้ตั้งเอาไว้ .
  - Wifi: 7,000บาท 
  - สายชาร์จ หรือ อแดปเตอร์ อย่างละ 300บาท
  - Pocket wifi สำหรับทั่วเอเชีย และ ทั่วโลก 10,000บาท 
  - A/C Adapter รุ่นworldwide 600บาท
 11. ลูกค้าต้องทำการแจ้งทางบริษัท Wealth Avenue LP ในกรณีที่อุปกรณ์ที่เช่าเกิดความเสียหาย หรือ สูญหาย พร้อมกับดำเนินตามขั้นตอนต่อไป
 12. Wealth Avenue LP สามารถยกเลิกการให้บริการโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า หากลูกค้าไม่ได้ทำตามสัญญา อาทิ เช่นไม่ได้คืนอุปกรณ์ ตามที่ได้สัญญาเอาไว้หรือแจ้งข้อมูลที่ไม่ตรงกับความจริงในใบสัญญาหลังจาก ได้ยกเลิกการให้บริการอาจจะติดต่อลูกค้าให้ส่งอุปกรณ์ที่เช่ากลับคืนและ ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าส่งเอง
 13. ลูกค้าต้องคืนอุปกรณ์ตามข้อตกลงในเว็บไซด์และต้องส่งอุปกรณ์คืน ทันทีที่บริษัทเรียกคืนอุปกรณ์ หากไม่คืนอุปกรณ์หรือคืนล่าช้าโดยไม่มีการแจ้งขยายเวลาเช่าล่วงหน้า ลูกค้าจะต้องเสียค่าปรับเป็นจำนวน 500บาทต่อวัน และในกรณีที่เครื่องได้รับความเสียหาย ลูกค้าต้องเสียค่าปรับเต็มราคาเพื่อใช้ในการซ่อมเครื่องที่ได้รับความเสียหาย
 14. การชำระจะต้องทำตามที่บริษัทได้กำหนด ถ้าไม่ทำตามบริษัทจะปรับ15%จากราคาปกติในช่วงสุดท้ายของบริการและถ้าเกิด ค้างค่าชำระทางบริษัทก็จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มจากลูกค้า
 15. ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบความเสียหายหรือหายสาบสูญที่เกิดจาก เหตุการณ์ เช่น สงคราม ก่อการร้าย จลาจล นัดหยุดงาน ไฟไหม้ ภัยธรรมชาติ (แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด)และปัญหาอื่นๆ
Visitors: 130,626