OSAKA TAKAYAMA KYOTO 4D (เม.ย.-ก.ย.61) 20,888.-

1กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง-สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น
2ทาคายาม่า-ซันมาชิซูจิ-ชิราคาวาโกะ-คามิโคจิ-สะพานคัปปา-นาโกย่า-ซาคาเอะ
3เมืองเกียวโต-วัดคินคะคุจิ-ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ-โอซาก้า-เอ็กซ์โปซิตี้-ดิวตี้ฟรี-ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
4ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)-หุบเขามิโนะ-ผ่าชม วัดเรียวอันจิ-น้ำตกมิโนะ-อิออน มอลล์-สนามบินดอนเมือง
Visitors: 117,053