JAPAN ALPS ซุปตาร์ มหาชน 5D4N (เม.ย.-พ.ค.61) 28,888.-

1กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น
2ชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – เมืองมัตสึโมโต้ – ถนนนาคามาชิ – ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก)
3สายอัลไพน์ทาเทยาม่า – เขาทาเทยาม่า – กำแพงหิมะ – เขื่อนคุโรเบะ
4ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – สนามบินคันไซ
5สนามบิน ดอนเมือง
 
Visitors: 117,050