ฟุกุโอกะ ซุปตาร์ วิสทีเรีย พรีเมี่ยม บินการบินไทย (เม.ย.-พ.ค.61) 39,888.-

วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2สนามบินฟุกุโอกะ – ฟูกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – เมืองยูฟูอิน - เมืองเปปปุ – บ่อนรก
วันที่ 3เมืองเบปปุ – เมืองคิตะคิวชู – สวนคาวาจิ ฟูจิเอ็น - ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งเทนจิน – คาแนลซิตี้
วันที่ 4เมืองซากะ - ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ – เมืองนางาซากิ – สวนสันติภาพนางาซากิ – พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณู – โทซุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต – ฟูกุโอกะ
วันที่ 5สนามบินฟูกุโอกะ – กรุงเทพฯ
Visitors: 117,050