TOKYO FUJI IBARAKI ซุปตาร์ ลาเวนเดอร์ (พ.ค.-มิ.ย.61) 22,888.-


กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง
2สนามบินนาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ - แช่น้ำแร่ธรรมชาติ + ดินเนอร์ ขาปูยักษ์
3ภูเขาไฟฟูจิ – ทุ่งดอกพิงค์มอส หรือ ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว- อิบารากิ - สวนไคราคุเอน - พระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ – AMI PREMIUM OUTLET
4เมืองซาวาระ – อะเมโยโกะ - ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า – ช้อปปิ้งชินจูกุ - ย่านโอไดบะ
5สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง
Visitors: 117,056