ฮ่องกง พระใหญ่นองปิง ดิสนีย์เเลนด์ (พ.ค.-ก.ค.61) 17,900ฮ่องกง พระใหญ่นองปิง ดิสนีย์เเลนด์ เริ่ม 17,900.-

Visitors: 117,050