JAPAN ALPS ซุปตาร์ อมยิ้ม 6D5N (เม.ย.-พ.ค.61) 30,888.-

วันที่ 1.กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 2.ชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – อาคารทาคายาม่า – เมืองคานาซาว่า -            สวนเค็นโรคุเอ็น

วันที่ 3.สายอัลไพน์ทาเทยาม่า – เขาทาเทยาม่า – กำแพงหิมะ – เขื่อนคุโรเบะ – เมืองมัตสึโม
        โต้ - ถนนนาคามาชิ

วันที่ 4.ปราสาทมัตสึโมโต้ – สะพานคัปปาบาชิ – เมืองนาโกย่า – ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ

วันที่ 5.เกียวโต – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าจิ้งจอกฟูชิมิ อินาริ – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ดิวตี้ฟรี –          สนามบินคันไซ

วันที่ 6.สนามบินดอนเมือง
Visitors: 117,051