ฺHokkaido ฮอกไกโด ชมทุ่งพิ้งค์มอส ดอกทิวลิป (12-17 พ.ค.) 4 ที่สุดท้าย 41,900.-

ด่วน!! เหลือ 4 ที่สุดท้าย
กรุ๊ปพิเศษ 25 ที่เท่านั้น ดูแลทั่วถึง

อัตราค่าบริการ

จำนวนผู้เดินทาง 25 ท่าน

12 – 17 พ.ค. 61

ผู้ใหญ่ ห้องละ 2 ท่าน

41,900.-

พักเดี่ยวเพิ่ม

  8,500.-

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท **

ด่วน!! เหลือ 4 ที่สุดท้าย กรุ๊ปพิเศษ 25 ที่เท่านั้น 
เดินทาง 12-17 พ.ค.2561
โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย
Visitors: 117,055