ข้อมูลท่องเที่ยวญี่ปุ่น Japan

ขอบคุณวีดีโอจาก Visit Japan

ข้อควรระวัง! ในการแช่ออนเซนหน้าหนาวที่ญี่ปุ่นอย่างปลอดภัย 

                                                                                             ภาพจาก DPlus Guide Team

1. โดยปกติระดับความร้อนที่ 42 องศา ว่ากันว่าทำให้รู้สึกสบายที่สุด แต่ในผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคหัวใจ ผู้ป่วยโรคเส้นเลือดในสมองตีบ ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ควรระวังเป็นพิเศษ เพราะมีโอกาสเกิดอาการเส้นเลือดในสมองแตกได้

2. ห้ามแช่ออนเซนในขณะมีอาการมึนเมาสุรา เนื่องจากอุณหภูมิของน้ำจะทำให้ความดันโลหิตเปลี่ยนแปลงเร็ว และทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองน้อย จนทำให้เกิดอาการหน้ามืด หมดสติ และอาจจมน้ำเสียชีวิตได้

3. ห้ามแช่ออนเซนหลังการออกกำลังกาย เนื่องจากทำให้การทำงานของหัวใจหนักเป็น 2 เท่า ควรพักผ่อนอย่างน้อย 30 นาทีก่อนการแช่ออนเซน

4. หากมีไข้ ห้ามแช่ออนเซนโดยเด็ดขาด

5. ไม่ควรแช่ออนเซนเพียงลำพัง เพราะหากเกิดกรณีฉุกเฉิน จะไม่สามารถขอความช่วยเหลือได้

6. ไม่ควรแช่ออนเซนหลังอาหารทันที ควรเว้นระยะประมาณ 30 – 60 นาทีก่อนการแช่ออนเซน


ที่มา: สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และ DPlus Guide Team http://dplus.orbit.in.th/2015/japanese-manners-6-onsen

Visitors: 130,721